Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2018/2019 r.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Wadowice 10 grudnia 2018
  Bielsko-Biała 11 grudnia 2018
  Żywiec 12 grudnia 2018
  Cieszyn 13 grudnia 2018
  Oświęcim 14 stycznia 2019
   

   

 • PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

  - roczne rozliczenie podatku za 2018 r., zmiany na 2019 r.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Żywiec 8 stycznia 2019
  Cieszyn 9 stycznia 2019
  Bielsko-Biała 10 stycznia 2019
  Wadowice 11 stycznia 2019
   

   

 • PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

  - roczne rozliczenie podatku za 2018 r., zmiany na 2019 r.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Oświęcim 18 stycznia 2019
   

   

 • Podatek VAT w 2019 r.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Wadowice 15 stycznia 2019
  Cieszyn 18 stycznia 2019
  Oświęcim 23 stycznia 2019
  Żywiec 31 stycznia 2019
   

   

 • Podatek VAT w 2019 r.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała 4 lutego 2019
   

   

 • Samochód w firmie w ujęciu podatkowym

  - korzyści, zagrożenia, regulacje i zmiany od 2019 r.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała 17 stycznia 2019
   

   

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

  - zamknięcie roku 2018, zmiany w 2019 r.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Wadowice 1 lutego 2019
  Cieszyn 7 lutego 2019
  Bielsko-Biała 11 lutego 2019
   

   

 • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

  Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane są na zlecenie firm i instytucji.

   

  • Wilkowice
  • Bielsko-Biała
  • Cieszyn
  • Żywiec
  • Oświęcim
  • Wadowice

   

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Podatek VAT w 2019 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Podatek VAT w 2019 r.

Program szkolenia :

 1. Praktyczne problemy ze stosowaniem „podzielonej płatności”:
  - przyśpieszony zwrot podatku z tytułu podzielonej płatności,
  - podzielona płatność w sytuacji zapłaty wynagrodzenia przez podmiot trzeci (faktoring, zbywanie wierzytelności),
  - kiedy jest możliwe przesunięcie środków z rachunku VAT na rachunek „zwykły” podatnika,
  - projektowane zmiany dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 2. Wybrane inne zmiany w VAT, będące w procesie legislacyjnym:
  - modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu,
  - wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników,
  - zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze,
  - uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy,
  - uproszczenie w zakresie zmiany danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej,
  - zmiany w zakresie rejestracji, wykreślania podatników z rejestru VAT, przywracania ich do rejestru VAT,
  - wprowadzenie przepisów w zakresie zwroty VAT w sytuacji „bezpodstawnego wzbogacenia się podatnika”,
  - nowa definicja „nieściągalności” wierzytelności dla celów VAT i konsekwencje jej zmiany,
  - Centralne Repozytorium Sprzedaży.
 3. Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych od 1 stycznia2019 r. wynikające ze zmian przepisów unijnych:
  - wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia, - moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia,
  - ustalanie podstawy opodatkowania dla transakcji z wykorzystaniem bonów.
 4. Istotne problemy praktyczne w rozliczeniu VAT:
  - rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz zasady fakturowania na tle obecnej praktyki organów podatkowych,
  - zasady i terminy ewidencjonowania oraz rozliczania podatku naliczonego,
  - korygowanie podatku VAT - zasady, terminy sposób ujęcia w ewidencji i JPK,
  - zasady rozliczania transakcji objętych odwrotnym obciążeniem - praktyka oraz orzecznictwo,
  - sankcje w VAT – kiedy organ ma prawo je nałożyć,
  - metodyka w zakresie weryfikacji kontrahentów – konsekwencje jej niestosowania.
 5. Omówienie aktualnego orzeczenia sądów krajowych i TSUE.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie mgr Małgorzata Militz – doradca podatkowy. Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.
Koszt szkolenia – 290 zł od osoby, płatne gotówką w dniu szkolenia.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
Bielsko-Biała  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).