Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

  Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane są na zlecenie firm i instytucji.

   

  • Wilkowice
  • Bielsko-Biała
  • Cieszyn
  • Żywiec
  • Oświęcim
  • Wadowice

   

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Podatek VAT w 2019 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Podatek VAT w 2019 r.

Program szkolenia :

 

 1. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia - modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zgodnie z wyrokiem TSUE .
 2. Zmiana w zakresie procedury likwidacji spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej:
  - nowelizacja przepisów w zakresie spisu z natury,
  - nowe zasady zwrotu podatku byłym wspólnikom.
 3. Korekta dotycząca dostosowania przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wcześniejszych zmian przepisów w podatkach dochodowych.
 4. Analiza zasad wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE:
  - doprecyzowanie zasad wykreślenia podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku składania deklaracji „zerowych”,
  - nowe zasady przywracania statusu podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku wykreślenia z powodu nieskładania deklaracji lub składania deklaracji „zerowych”.
  - weryfikacja kontrahenta w istniejących trzech typach rejestrów dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów
 5. Doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu podatku VAT w trybie „25 dni” – bezwzględna konieczność złożenia określonych dokumentów w celu uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni.
 6. Odmowa zwrotu w przypadku gdy kwota do przeniesienia skutkowałaby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika – kwota do przeniesienia skutkująca nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika w przypadku przerzucenia ciężaru podatku na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią.
 7. Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli .
 8. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (200 tys. zł rocznego obrotu) przez kolejne grupy podatników – jakie rodzaje działalności zostaną objęte wyłączeniem.
 9. Zmiany w zakresie opodatkowania bonów towarowych podatkiem VAT.
 10. Kasy rejestrujące oraz faktury – planowane zmiany:
  - od kiedy konieczne będzie stosowanie kas online, a do kiedy używać można „starych” kas fiskalnych,
  - omówienie nowych zasad stosowania kas wynikających z ustawy o VAT,
  - zmiany w zakresie warunków technicznych i zasad użytkowania kas – omówienie najistotniejszych dla podatników kwestii wynikających z rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących i rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
 11. Praktyczne problemy związane z wystawianiem faktur oraz nowe zasady wystawiania faktur do paragonów:
  - wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
  - skutki dla nabywcy, w przypadku uzyskania faktury niezgodnie z nowymi zasadami,
  - zasady wystawiania faktur do paragonów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą,
  - obowiązek wystawiania faktury w formacie JPK_FA – podstawa tworzenia centralnego rejestru faktur.
 12. Mechanizm podzielonej płatności (VAT Split Payment; dalej MPP):
  - czy możemy zakazać kontrahentowi płatności przy użyciu MPP,
  - faktury zaliczkowe i faktury proforma a MPP,
  - zapłata kontrahentowi na konto zagraniczne lub konto prowadzone w walucie obcej, - kompensowanie faktur a zapłata przy użyciu MPP.
 13. Sprawozdawanie JPK VAT do Ministerstwa Finansów i pozostałych plików ( FK, WB, magazyn, faktury sprzedaży):
  - deklaracje VAT 7 i VAT-7K,
  - nowa struktura pliku JPK.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie mgr Sobiesław Szefer – doradca podatkowy. Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.
Koszt szkolenia – 290 zł od osoby, płatne gotówką w dniu szkolenia.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
Wadowice  pobierz  pobierz
Cieszyn  pobierz  pobierz
Oświęcim  pobierz  pobierz
Żywiec  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).