Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Lista płac w praktyce w 2019 r.

  - omówienie trudnych przypadków i zasad korygowania.

  Pracownicze plany kapitałowe.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Cieszyn 1 marca 2019
  Bielsko-Biała 20 marca 2019
   

   

   

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.

  - błędy w procedurze zatrudniania, kontrole przedsiębiorców.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała 5 marca 2019
   

   

 • Prawo pracy w praktyce w 2019 r.

  - nowelizacja przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Oświęcim 6 marca 2019
  Żywiec 7 marca 2019
  Wadowice 12 marca 2019
  Bielsko-Biała 14 marca 2019
  Cieszyn 15 marca 2019
   

   

 • Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika
  Szkolenie odbywać się będzie na przestrzeni
  miesiąca kwietnia (szczegóły w ofercie):
   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała  2 kwietnia 2019
     5 kwietnia 2019
     12 kwietnia 2019
     17 kwietnia 2019
   

   

 • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

  Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane są na zlecenie firm i instytucji.

   

  • Wilkowice
  • Bielsko-Biała
  • Cieszyn
  • Żywiec
  • Oświęcim
  • Wadowice

   

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Prawo pracy w praktyce w 2019 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Prawo pracy w praktyce w 2019 r.
- nowelizacja przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów.

Program szkolenia :

 1. Projektowane zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Nowe dane osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika.
 3. Zgoda pracownika na dodatkowe dane osobowe.
 4. Projektowane zmiany z zakresu danych osobowych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 5. Nowa dokumentacja ze stosunku pracy i akta osobowe pracowników od 1 stycznia 2019 r.
 6. Nowa dokumentacja pracownicza wynikająca z rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.
 7. Zakres stosowania nowych przepisów.
 8. Cztery części akt osobowych.
 9. Zasady prowadzenia dokumentacji dotychczas zatrudnionych i nowozatrudnionych pracowników.
 10. Kiedy można, a kiedy trzeba dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów.
 11. Nowe dokumenty, które będą musiały znaleźć się w aktach osobowych.
 12. Termin 30 dni od złożenia wniosku na wydanie pracownikowi kopii jego dokumentacji pracowniczej.
 13. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
  - elektronizacja akt osobowych pracowników,
  - nowe okresy przechowywania akt osobowych,
  - wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
 14. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 r.
 15. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.
 16. Nowe zasady dotyczące:
  - wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny pracodawcy,
  - wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.
  - przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.
 17. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych:
  - nowe uprawnienia związków zawodowych,
  - nowe zasady współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi,
  - wprowadzanie zmian w regulaminach w zakładach pracy, w których działają organizacje związkowe.
 18. Kontaktowanie się pracodawcy ze współmałżonkiem pracownika niezdolnego do pracy.
 19. Zmiana stanowiska pracownicy powracającej do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
 20. Jak rozwiązać zawartą umowę o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy.
 21. Liczba godzin przy umowie zlecenie, a ewidencja czasu pracy pracownika - różnice w dokumentowaniu.
 22. Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży.
 23. Pytania i odpowiedzi.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Przemysław Pogłódek, ekspert prawa pracy. Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.
Koszt szkolenia – 290 zł od osoby, płatne gotówką w dniu szkolenia.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
Bielsko-Biała  pobierz  pobierz
Cieszyn  pobierz  pobierz
Wadowice  pobierz  pobierz
Oświęcim  pobierz  pobierz
Żywiec  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).