Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Lista płac w praktyce w 2019 r.

  - omówienie trudnych przypadków i zasad korygowania.

  Pracownicze plany kapitałowe.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Cieszyn 1 marca 2019
  Bielsko-Biała 20 marca 2019
   

   

   

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.

  - błędy w procedurze zatrudniania, kontrole przedsiębiorców.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała 5 marca 2019
   

   

 • Prawo pracy w praktyce w 2019 r.

  - nowelizacja przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Oświęcim 6 marca 2019
  Żywiec 7 marca 2019
  Wadowice 12 marca 2019
  Bielsko-Biała 14 marca 2019
  Cieszyn 15 marca 2019
   

   

 • Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika
  Szkolenie odbywać się będzie na przestrzeni
  miesiąca kwietnia (szczegóły w ofercie):
   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała  2 kwietnia 2019
     5 kwietnia 2019
     12 kwietnia 2019
     17 kwietnia 2019
   

   

 • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

  Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane są na zlecenie firm i instytucji.

   

  • Wilkowice
  • Bielsko-Biała
  • Cieszyn
  • Żywiec
  • Oświęcim
  • Wadowice

   

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r. - błędy w procedurze zatrudniania, kontrole przedsiębiorców.

Program szkolenia :

 1. Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 2. Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
 3. Wizy nieuprawniające do pracy.
 4. Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
 5. Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
 6. Stampile, a pobyt w Polsce, stampile w paszporcie, a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
 7. Mały Ruch Graniczny, a legalna praca w Polsce.
 8. Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 9. Stały pobyt/rezydentura WE, a praca w Polsce.
 10. Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
 11. Nauka, szkolenia, staże, douczanie, a legalna praca w Polsce.
 12. Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
 13. Problem PKD, a stanowisko pracy cudzoziemca.
 14. Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 15. Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
 16. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
 17. Zmiana wymiaru czasu pracy, a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
 18. Świadczenie z tytułu pracy, a nielegalna praca.
 19. Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
 20. Niedopełnienie obowiązków, a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
 21. Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
 22. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
 23. Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
 24. Rodzaj pracy, a brak wymogu „testu rynku”.
 25. Nieprawidłowości w „testach rynku”.
 26. Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 27. Faktyczne powierzenie pracy, a nielegalna praca.
 28. Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
 29. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 30. Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 31. Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 32. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 33. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 34. Czas ubezpieczenia zdrowotnego, a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 35. Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 36. Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
 37. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 38. Obowiązki informacyjne, a ważność zezwolenia.
 39. Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 40. Umowa o pracę/umowa cywilnoprawna zawarta z cudzoziemcem;
  - przesłanki zawarcia umowy,
  - obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej umowy.
 41. Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
 42. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie, i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 43. Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 44. Kwalifikacje, szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 45. Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
 46. Pesel, NIP i zameldowanie cudzoziemca w Polsce.
 47. Praca tymczasowa cudzoziemców.
 48. Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 49. Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
 50. Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
 51. Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
 52. Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
 53. Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
 54. Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
 55. Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia.
 56. Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
 57. Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 58. Nielegalna praca, a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
 59. Nielegalna praca, a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
 60. Planowane nowelizacje przepisów.

Zajęcia metodą wykładu prowadzić będzie Cezary Pytlarz - prawnik, główny specjalista z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, praktyk, biegły sądowy, autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: „Kadry i Płace w Administracji”, „Inspektor Pracy”.
Koszt szkolenia – 300 zł od osoby, płatne gotówką w dniu szkolenia.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
Bielsko-Biała  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).