Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Lista płac w praktyce w 2019 r.

  - omówienie trudnych przypadków i zasad korygowania.

  Pracownicze plany kapitałowe.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Cieszyn 1 marca 2019
  Bielsko-Biała 20 marca 2019
   

   

   

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.

  - błędy w procedurze zatrudniania, kontrole przedsiębiorców.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała 5 marca 2019
   

   

 • Prawo pracy w praktyce w 2019 r.

  - nowelizacja przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Oświęcim 6 marca 2019
  Żywiec 7 marca 2019
  Wadowice 12 marca 2019
  Bielsko-Biała 14 marca 2019
  Cieszyn 15 marca 2019
   

   

 • Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika
  Szkolenie odbywać się będzie na przestrzeni
  miesiąca kwietnia (szczegóły w ofercie):
   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała  2 kwietnia 2019
     5 kwietnia 2019
     12 kwietnia 2019
     17 kwietnia 2019
   

   

 • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

  Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane są na zlecenie firm i instytucji.

   

  • Wilkowice
  • Bielsko-Biała
  • Cieszyn
  • Żywiec
  • Oświęcim
  • Wadowice

   

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Lista płac w praktyce w 2019 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Lista płac w praktyce w 2019 r. - omówienie trudnych przypadków i zasad korygowania. Pracownicze plany kapitałowe.

Program szkolenia :

 1. Dokumentacja płacowa :
  - lista płac-dokument płacowy, podatkowy, zusowski,
  - podstawowe zasady naliczania zaliczki na podatek dochodowy: koszty, ulga podatkowa, skala podatkowa,
  - elementy wynagrodzenia w regulaminach wynagradzania,
  - zmiany warunków wynagradzania.
 2. Wypłata pracownikowi zawyżonej kwoty wynagrodzenia:
  - korekta list płac-przykłady, rozliczenie z pracownikiem, - dokumentacja ZUS i podatkowa – rozliczenie z organami skarbowymi.
 3. Terminy na dokonanie korekt dokumentacji ZUS i podatkowej.
 4. Zmiany w PIT w zakresie naliczania wynagrodzeń i prawidłowego ustalania zaliczki z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, odpowiedzialność podatkowa, a karno-skarbowa.
 5. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE:
  - podstawowe informacje - kto musi i od kiedy utworzyć PPK,
  - obowiązki pracodawcy i prawa pracownika,
  - zasady przekazywania i wysokość składek,
  - możliwości wykorzystania środków, korzyści dla uczestnika.
 6. Zasady opodatkowania umów cywilnoprawnych – z rezydentem i obcokrajowcem, sporządzana dokumentacja, zasady dokonywania rozliczeń. 
 7. Możliwe błędy przy naliczaniu wynagrodzeń:
  - wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent,
  - ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
  - elementy zmienne w podstawie urlopowej (premie, dodatki),
  - zmiana elementów wynagrodzenia a podstawa urlopowa (zmiana etatu, podwyżka, zmiana sposobu obliczania elementów zmiennych),
  - podstawa wynagrodzenia urlopowego ponownie zatrudnionego pracownika,
  - ustalanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności,
  - rozliczanie godzin nadliczbowych,
  - ochrona wynagrodzenia za pracę – możliwości potrąceń komornicze i dobrowolnych z wynagrodzenia, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych,
  - ustalanie wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca: oraz w przypadku rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca, - ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień,
  - wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów,
  - wynagrodzenie minimalne – zasady stosowania, aneksowania, koszty, ulga.
 8. Możliwe błędy popełniane w dokumentacji ZUS. Przekroczenie 30-krotości podstawy składek pracownika:
  - korekta listy płac, wyliczenie nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i niedopłaty w składach na ubezpieczenie zdrowotne,
  - dokumenty korygujące do ZUS – obowiązek sporządzenia, sposoby rozliczenia powstałej nadpłaty, terminy,
  - sposoby rozliczenia z pracownikiem powstałej nadpłaty,
  - problematyka kosztów i ulgi w podatku dochodowym,
  - zwrot zleceniobiorcy oraz byłemu zleceniobiorcy nadpłaconych składek i rozliczenie podatku,    
  - niedopłata składek – zbyt wczesne zaprzestanie pobierania składek ZUS pracownika i zleceniobiorcy,
  - sposoby rozliczenia powstałej niedopłaty z ZUS, urzędem skarbowym i pracownikiem, bądź zleceniobiorcą.
 9. Umowa o dzieło, a umowa zlecenie – działania niezbędne po kontroli ZUS.
 10. Korekta w związku ze zmianą podlegania składkom – zbieg tytułu ubezpieczenia:
  - odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań,
  - przerwa w ubezpieczeniu z innego tytułu zleceniobiorcy, a obowiązek oskładkowania zlecenia,
  - konsekwencje podatkowe i w składkach ZUS dla „zleceniobiorcy”, obowiązek dopłaty składek i skorygowania zaliczki na podatek dochodowy.
 11. Wpływ przekroczenia 30-krotności na podstawę zasiłkową:
  -zasady ustalania podstawy zasiłkowej,
  - korekty zasiłków po zwrocie nadpłaconych składek,
  - korekta raportów ZUS RSA.
 12. Korekty zasiłków na listach płac i w dokumentacji ZUS i podatkowej – inne przypadki:
  - wliczenie do podstawy składek składnika przysługującego za czas choroby,
  - uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego, - dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac,
  - wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,
 13. Śmierć pracownika – konsekwencje podatkowe, cywilnoprawne i składkowe.
 14. Uchwalone i planowane zmiany na rok 2019 w zakresie naliczania wynagrodzeń, opodatkowania wypłat oraz podlegania składkom ZUS.
 15. Zmiany w sporządzanej dokumentacji do ZUS:
  - druki ZUS ZWUA, nowe informacje dla pracownika,
  - nowe druki ZUS RPA i ZUS RIA, zasady ich wypełniania.
 16. Panel dyskusyjny - pytania uczestników.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska –Adamczyk doradca podatkowy. Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.

Koszt szkolenia – 290 zł od osoby, płatne gotówką w dniu szkolenia.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
Cieszyn  pobierz  pobierz
Bielsko-Biała  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).