Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Podatek VAT – zmiany od 1 października 2020 r.

   - praktyczne aspekty stosowania przepisów.

  Miasto termin szkolenia
  online
  8 września 2020 10:00-14:00

   

 • PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

  - kolejne etapy wdrażania do systemu PPK, - procedury i doświadczenia wynikające z uczestnictwa

  Miasto termin szkolenia
  online
  15 września 2020 10:00-15:00

   

 • Lista płac w praktyce w 2020 r.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
     
  Wadowice Realizacja zawieszona
  Cieszyn Realizacja zawieszona
   

   

 • Podatek VAT

  w jednostkach sektora finansów publicznych - istotne zmiany od kwietnia i lipca 2020 r.

   

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 r.

  - procedura zatrudniania, kontrole przedsiębiorców.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

 • Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

  - szkolenie kompleksowe.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

 • Czas pracy w 2020 r.

  – praktyczne aspekty planowania i rozliczania,
  z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP, MRPiPS
  oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Czas pracy w 2020 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Czas pracy w 2020 r. – praktyczne aspekty planowania i rozliczania, z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP, MRPiPS oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Program szkolenia :

 1. Czas pracy w umowie o pracę, a czas pracy w informacji o warunkach pracy udzielanej pracownikowi:
  - praktyczne aspekty formułowania postanowień umowy, określenie wymiaru czasu pracy pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz niepełnosprawnych
  - zasady określania normy dobowej i tygodniowej w stosunku do poszczególnych pracowników,
  - dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników.
 2. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
  - tydzień, a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
  - zasada jednej z czterech - wolnej niedzieli,
  - zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
  - zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
  - najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
  - kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy, - tworzenie harmonogramów czasu pracy.
 3. Prawo do wypoczynku:
  - prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki takiego naruszenia,
  - uprawnienia pracownika - dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata - co i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
  - ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
  - rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym - w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
  - ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych,
  - na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
  - jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
 4. Systemy czasu pracy: podstawowy, równoważny, zadaniowy.
 5. Zasady obliczania normalnego wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe przy dłuższych niż miesięczny okres rozliczeniowy.
 6. Podstawy naliczania wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe.
 7. Wynagrodzenie za urlop oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 8. Konsekwencje wypłaty składników niewyszczególnionych w regulaminie wynagradzania lub w umowach o pracę.
 9. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.
 10. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem (tzw. harmonogramem):
  - w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
  - czasem wolnym zamiast zapłatą,
  - dniem wolnym zamiast zapłatą,
  - zapłatą zamiast dniem wolnym,
  - zasada optymalizacji korzyści i prawno - karne ograniczenia tych możliwości.
 11. Dyżury:
  - pojęcie dyżuru i dopuszczalność jego wyeliminowania,
  - kolizja z okresami odpoczynku,
  - rozliczanie pracy na dyżurze - kiedy płacić za dyżur, a kiedy udzielać czasu wolnego.
 12. Czas pracy w podróży służbowej, a praca w ruchu:
  - formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy),
  - rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
 13. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
 14. Porozumienie o elastycznym czasie pracy i o 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
 15. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego, a czas pracy.
 16. Czas pracy w placówkach handlowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie zakazu pracy w handlu w niedzielę.
 17. Badania lekarskie, a czas pracy.
 18. Dyskusja, pytania, przykłady, konsultacje.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Przemysław Pogłódek, ekspert prawa pracy.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer :

33 / 81-70-433.

Koszt szkolenia – 290 zł od osoby, płatne gotówką w dniu szkolenia.

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).