Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Podatek VAT – zmiany od 1 października 2020 r.

   - praktyczne aspekty stosowania przepisów.

  Miasto termin szkolenia
  online
  8 września 2020 10:00-14:00

   

 • PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

  - kolejne etapy wdrażania do systemu PPK, - procedury i doświadczenia wynikające z uczestnictwa

  Miasto termin szkolenia
  online
  15 września 2020 10:00-15:00

   

 • Lista płac w praktyce w 2020 r.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
     
  Wadowice Realizacja zawieszona
  Cieszyn Realizacja zawieszona
   

   

 • Podatek VAT

  w jednostkach sektora finansów publicznych - istotne zmiany od kwietnia i lipca 2020 r.

   

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 r.

  - procedura zatrudniania, kontrole przedsiębiorców.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

 • Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

  - szkolenie kompleksowe.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

 • Czas pracy w 2020 r.

  – praktyczne aspekty planowania i rozliczania,
  z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP, MRPiPS
  oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 r. - procedura zatrudniania, kontrole przedsiębiorców.

Program szkolenia :

 1. Nielegalny pobyt na podstawie dokumentów wydanych przez inne państwa UE.
 2. Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 3. Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
 4. Wizy nieuprawniające do pracy.
 5. Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
 6. Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
 7. Stampile, a pobyt w Polsce, stampile w paszporcie, a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
 8. Mały Ruch Graniczny, a legalna praca w Polsce.
 9. Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 10. Stały pobyt/rezydentura WE, a praca w Polsce.
 11. Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
 12. Nauka, szkolenia, staże, douczanie, a legalna praca w Polsce.
 13. Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
 14. Problem PKD, a stanowisko pracy cudzoziemca.
 15. Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 16. Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
 17. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
 18. Zmiana wymiaru czasu pracy, a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
 19. Świadczenie z tytułu pracy, a nielegalna praca.
 20. Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
 21. Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
 22. Postępowanie w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
 23. Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
 24. Rodzaj pracy, a brak wymogu „testu rynku”.
 25. Nieprawidłowości w „testach rynku”.
 26. Kwalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 27. Faktyczne powierzenie pracy, a nielegalna praca.
 28. Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
 29. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 30. Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 31. Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 32. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 33. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 34. Czas ubezpieczenia zdrowotnego, a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 35. Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 36. Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
 37. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 38. Obowiązki informacyjne, a ważność zezwolenia.
 39. Uchylenie i unieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 40. Prowadzenie dokumentacji cudzoziemców, a RODO.
 41. Umowa o pracę/umowa cywilnoprawna zawarta z cudzoziemcem:
  - przesłanki zawarcia umowy,
  - obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej umowy.
 42. Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
 43. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie, i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 44. Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 45. Kwalifikacje, szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 46. Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
 47. Pesel, NIP i zameldowanie cudzoziemca w Polsce.
 48. Praca tymczasowa cudzoziemców.
 49. Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 50. Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu cudzoziemca.
 51. Przesłanki outsourcingu pracowniczego: - obowiązki usługodawcy, - obowiązki usługobiorcy.
 52. Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
 53. Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
 54. Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia.
 55. Nielegalne zatrudnienie, a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
 56. Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 57. Nielegalna praca, a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
 58. Nielegalna praca, a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
 59. Nowa Polityka Migracyjna Polski – zmiany przygotowywane dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców.

Zajęcia metodą wykładu prowadzić będzie Cezary Pytlarz - prawnik, główny specjalista z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, praktyk, biegły sądowy, autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: „Kadry i Płace w Administracji”, „Inspektor Pracy”.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer :

33 / 81-70-433.

Koszt szkolenia – 300 zł od osoby, płatne gotówką w dniu szkolenia.

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).