Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Podatek VAT – zmiany od 1 października 2020 r.

   - praktyczne aspekty stosowania przepisów.

  Miasto termin szkolenia
  online
  8 września 2020 10:00-14:00

   

 • PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

  - kolejne etapy wdrażania do systemu PPK, - procedury i doświadczenia wynikające z uczestnictwa

  Miasto termin szkolenia
  online
  15 września 2020 10:00-15:00

   

 • Lista płac w praktyce w 2020 r.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
     
  Wadowice Realizacja zawieszona
  Cieszyn Realizacja zawieszona
   

   

 • Podatek VAT

  w jednostkach sektora finansów publicznych - istotne zmiany od kwietnia i lipca 2020 r.

   

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 r.

  - procedura zatrudniania, kontrole przedsiębiorców.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

 • Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

  - szkolenie kompleksowe.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

 • Czas pracy w 2020 r.

  – praktyczne aspekty planowania i rozliczania,
  z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP, MRPiPS
  oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

  Termin rozpoczęcia szkolenia:

   
  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała Realizacja zawieszona
   

   

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Szanowni Państwo, Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - kolejne etapy wdrażania do systemu PPK, - procedury i doświadczenia wynikające z uczestnictwa

 1. Podstawy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - akty prawne, miejsce w systemie prawnym.
 2. Zagadnienie bezpieczeństwa pieniędzy w PPK.
 3. Relacja pomiędzy PPK, a Kodeksem pracy i ustawami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych.
 4. Podmioty objęte regulacjami – zakres i terminy wdrożeń do systemu PPK.
 5. Wpływ przepisów tarcz antykryzysowych na wdrożenie do systemu PPK.
 6. Udział podmiotów publicznych w PPK.
 7. Obsługa PPK przez pracodawcę:
  - obowiązki nałożone na pracodawcę,
  - koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
 8. Charakterystyka systemu PPK - podział środków na część dłużną i udziałową, informacje jakie powinien posiadać pracodawca.
 9. Nowe pojęcia w systemie - nowe podejście do wynagrodzenia, wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotów środków.
 10. Zagadnienia prawa cywilnego związane z umowami obecnymi w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
 11. Umowa o zarządzanie PPK – zakres i kwestie problemowe.
 12. Umowa o prowadzenie PPK – zakres i kwestie problemowe.
 13. Obowiązki informacyjne po stronie pracodawcy i instytucji finansowej.
 14. Zasady dotyczące wpłat dokonywanych do systemu PPK – podmiot finansujący, wysokości, terminy i zasady rozliczania wpłat.
 15. Wpływ PPK na wynagrodzenie – pobrania i potrącenia.
 16. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie rezygnacji – omówienie na podstawie dokumentu.
 17. Udział środków publicznych, wpłata powitalna, dopłaty roczne.
 18. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych – zakres informacji.
 19. Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK.
 20. Zasady wypłaty zgromadzonych środków.
 21. Ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
 22. Sankcje karne
 23. Pytania i dyskusja.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Łukasz Pietruk – radca prawny. Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf.

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433

Koszt szkolenia-webinarium to 180 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną. Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).