Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Podatek VAT – zmiany od 1 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Podatek VAT – zmiany od 1 października 2020 r. - praktyczne aspekty stosowania przepisów.

 1. Zmiany w zakresie informacji i symboli wymaganych przy tworzeniu ewidencji JPK VAT od 1 października 2020 r.:
  - nowe sankcje za składanie JPK z błędami lub nierzetelnych, w aspekcie otrzymania wezwania z urzędu skarbowego,
  - nowe obowiązkowe oznaczenia dokumentów zakupu w ewidencji zakupu VAT,
  - nowe obowiązkowe oznaczenia dokumentów sprzedaży w ewidencji sprzedaży VAT,
  - nowa grupa 27 symboli jakimi należy posługiwać się w przypadku sporządzania ewidencji sprzedaży JPK VAT,
  - nowe wymagania w stosunku do programów fakturowych oraz operatorów wprowadzających dane do rejestrów sprzedaży.
 2. Zmiany w zakresie dokumentowania stawki 0% przy WDT od 2020 r.-przepisy unijne i krajowe:
  - nowe sankcje za niezłożenie deklaracji UE w terminie lub jej niezłożenie w ogóle,
  - dokumentowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych w celu zastosowania stawki 0%,
  - nowe zasady regulujące magazyn call of stock.
 3. Nowa matryca stawek i oznaczania towarów kodami CN oraz usług nowymi symbolami PKWiU:
  - nowa matryca stawek VAT,
  - które towary „zyskają”, a które „stracą”,
  - konieczność zmian w kasach fiskalnych i programach magazynowych.
 4. Praktyczne problemy związane z wystawianiem faktur do paragonów z NIP:
  - wystawianie faktury do paragonu bez NIP,
  - wystawianie faktur do paragonów z NIP do 450 zł,
  - nowe stanowisko Ministerstwa Finansów odnośnie wystawiania faktur do paragonów z NIP poniżej 450 zł,
  - jakie elementy ostrożności powinien zachować wystawca faktury do paragonu bez NIP.
 5. Nowe orzeczenia TSUE w zakresie:
  - obowiązku podatkowego w usługach budowlanych,
  - odliczania podatku naliczonego od niezarejestrowanego podatnika,
  - kart paliwowych.
 6. Rozdzielona płatność za faktury – obowiązkowy split payment w praktyce:
  - obowiązkowy split payment,
  - nowe oznaczenie na fakturze dokumentującej obowiązkowy split payment,
  - załącznik nr 15 – 150 produktów oraz usług objętych obowiązkowym split paymentem,
  - sankcje za niepłacenie split paymentem,
  - sankcje za nieujęcie oznaczenia na fakturze „ mechanizm podzielonej płatności”,
  - możliwość płacenia kilku faktur w jednym przelewie split payment,
  - czy można płacić kartą za faktury z napisem „mechanizm podzielonej płatności”,
  - jakie kompensaty nie podlegają obowiązkowemu split paymentowi,
  - wprowadzenie możliwości płacenia innych danin publicznoprawnych z konta VAT.
 7. Ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych – uchwalone zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych online – przesunięcie terminów z powodu COVID-19:
  - nowe warunki techniczne stosowania kas fiskalnych – raportowanie online obrotu do Ministerstwa Finansów,
  - nowe warunki techniczne dla kas fiskalnych w postaci oprogramowani.
 8. Metodyka zachowania należytej staranności – jak weryfikować kontrahentów, żeby nie stracić prawa do odliczenia podatku naliczonego, i nie podlegać odpowiedzialności solidarnej z dostawcą - zalecenia Ministerstwa Finansów:
  - weryfikacja podmiotów, z którymi rozpoczynamy współpracę,
  - weryfikacja podmiotów w przypadku kontynuacji współpracy – czynności jakie powinien dokonać podatnik w celu bieżącej weryfikacji swojego kontrahenta, których wykonanie umożliwi zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania mu podatku naliczonego oraz naliczenia ewentualnych sankcji.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Sobiesław Szefer, doradca podatkowy. Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf.

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433

Koszt szkolenia-webinarium to 180 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną. Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).