Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Lista płac w praktyce w 2020 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Lista płac w praktyce w 2020 r. w kontekście podatkowym i ubezpieczeniowym, rozliczanie świadczeń otrzymanych w związku z COVID-19, planowane zmiany w wynagrodzeniach w 2021 r.

Program szkolenia :

 1. Podstawowe zasady opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń ze stosunku pracy w 2020 r.:
  - przychód,
  - nieodpłatne świadczenia,
  - koszty uzyskania przychodu,
  - ulga w podatku,
  - stosowanie skali,
  - oświadczenia pracownika.
 2. Nieodpłatne świadczenia i inne benefity dla pracownika:
  - definicja i zakresu nieodpłatnych świadczeń,
  - zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
  - podleganie składkom,
  - różnice w opodatkowaniu osób młodych.
 3. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze środków obrotowych:
  - pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe,
  - świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
  - dojazd do pracy,
  - udostępnianie komputera i telefonu oraz innych narzędzi pracy,
  - świadczenia związane z bhp,
  - świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych,
  - świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika, emeryta lub rencisty,
  - świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych – finansowane z ZFŚS i ze środków obrotowych,
  - paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety,
  - świadczenia kwalifikowane jako zapomogi losowe,
  - świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18.
 4. Rozliczanie dofinansowań i subwencji otrzymanych w związku z COVID w praktyce w ujęciu podatkowym.
 5. Wynagrodzenie za czas kwarantanny - problemy praktyczne.
 6. Wynagrodzenie kosztem uzyskania – problemy praktyczne w związku ze świadczeniami otrzymanymi w czasie COVID.
 7. Delegacje służbowe w praktyce - problemy z rozliczaniem i opodatkowaniem:
  - świadczenia w delegacji,
  - kiedy zwolnienie z ZUS i podatku, a kiedy obciążenia - rozliczanie podróży samochodem prywatnym.
 8. Jazdy lokalne samochodem pracownika – rozliczenia, sposoby, opodatkowanie, zwolnienie z PIT i zwolnienie z ZUS - warunki.
 9. Najnowsze stanowiska organów skarbowych i ZUS.
 10. Pracownicze Plany Kapitałowe - zadania działu płac związane z ich wdrożeniem.
 11. Planowane zmiany na 2021 r.:
  - ulga abolicyjna,
  - stawki, wskaźniki,
  - umowy o dzieło,
  - minimalne wynagrodzenie.
 12. Panel dyskusyjny

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska –Adamczyk doradca podatkowy. Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 200 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).