Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Nowe Prawo zamówień publicznych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Nowe Prawo zamówień publicznych

Program szkolenia :

I. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

 1. Założenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Etap wstępny, przygotowanie postępowania.
 3. Minimalna wartość zamówienia, od której stosujemy ustawę.

 

II. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

 1. Procedura przy zamówieniach nieprzekraczających 130.000 zł.
 2. Zasady publikacji ogłoszeń przy zamówieniach nieprzekraczających 130.000 zł.
 3. „Polityka zakupowa państwa”, i jak ma wyglądać obowiązek jej uwzględnienia przy udzielaniu zamówień.
 4. Nowe obowiązki zamawiającego.
 5. Wykonanie analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania
 6. Aktualizacja rocznych planów postępowań.
 7. Publikowanie ogłoszeń zgodnie z nowymi regulacjami.
 8. Miejsce „wstępnych konsultacji rynkowych” w procedurze udzielania zamówienia.
 9. Szacowanie wartości zamówień zgodnie z nowymi regulacjami.
 10. Zamówienia mieszane.
 11. Zasady sumowania wartości zamówień.
 12. Analiza dokumentów wymaganych przez nową ustawę.
 13. Warunki udziału w postępowaniu wykonawców Na nowych zasadach.
 14. Zmiany przesłanek wykluczenia.
 15. Zagadnienie podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
 16. Kiedy można polegać na zasobach podmiotu trzeciego.

III. PROWADZENIE POSTĘPOWANIA

 1. Zmiany w procedurach wieloetapowych.
 2. Zmiany trybów udzielania zamówień.
 3. Nowe terminy związania z ofertą.
 4. Odformalizowanie procedur.
 5. Wadium – zmiana podejścia.
 6. Istota trybu podstawowego.
 7. Zmienione zasady związane z zadawaniem pytań i udzielaniem wyjaśnień.
 8. Zasady negocjacji, ograniczenia negocjowania.
 9. Przeprowadzenie postępowania według nowej ustawy.
 10. Nowe podejście do zasady jawności.
 11. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert.
 12. Brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert.
 13. Ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej.
 14. Zmiany w zakresie badania i oceny ofert.
 15. Aspekt przedmiotowy.
 16. Aspekt podmiotowy.
 17. Rozszerzony katalog sytuacji umożliwiających odrzucenie oferty.
 18. Nowe zasady uzupełniania dokumentacji przetargowej
 19. Sposób postępowania w przypadku przekroczenia terminu związania ofertą.

IV. UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 1. Zmiany w sposobie konstruowania umów o zamówienie publiczne.
 2. Katalog postanowień niedozwolonych (abuzywnych).
 3. Waloryzacja wynagrodzenia.
 4. Obowiązek stosowania zaliczek w niektórych umowach.
 5. Obowiązek sporządzenia raportu.

V. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

 1. Kto może wnieść środek odwoławczy.
 2. Zakres odwołania do Prezesa KIO.
 3. Wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie.
 4. Inne sposoby rozwiązywania sporów.

VI. PYTANIA I DYSKUSJA

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Łukasz Pietruk – radca prawny. Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 200 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).