Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Zmiany w podatku VAT w 2020/2021 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zmiany w podatku VAT w 2020/2021 r. - nowy JPK VAT, SLIM VAT,

Program szkolenia :

 1. SLIM VAT - projekt zmian upraszczających rozliczenie podatku VAT od 01.01.2021 r.:
  - zmiana wartości małych prezentów,
  - zmiany zasad potwierdzania odbioru faktur korygujących,
  - zmiana zasad momentu wykazywania faktur korygujących na plus i na minus,
  - wprowadzenie możliwości ujednolicenia systemu przeliczania waluty z faktury - wydłużenie okresu na dokonanie eksportu przy zaliczce do 6 miesięcy,
  - zmiany w zasadach wydawania WIS,
  - wydłużenie prawa do odliczenia VAT naliczonego do 3 okresów,
  - prawo do odliczenia VAT z usługi noclegowej będącej przedmiotem refaktury,
  - zmiany porządkujące w obszarze „białej listy”,
  - zmiana wyłączenia z rozliczenia kwartalnego usług budowlanych ( załącznik numer 15),
  - zmiany w kodach CN dla paliw,
  - doprecyzowanie wartości transakcji objętych obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności,
  - doprecyzowanie przepisów dotyczących płatności z zastosowaniem metody split payment,
  - zmiany w systemie tax free,
  - zmiany w sankcjach z art.112b,
  - zmiany w zakresie dostaw towarów objętych obowiązkiem posiadania statusu VAT czynnego (art.113),
  - zmiana brzmienia załącznika numer 15,
  - przepisy przejściowe i proponowane daty wejścia w życie ustawy.
 2. Zmian w zakresie ewidencji VDEK - od 01.10.2020 r. - najważniejsze zagadnienia:
  - zmiany w ewidencji VAT,
  - zmiany w deklaracjach,
  - jak się przygotować do nowego VDEK - z uwzględnieniem specyfiki biur rachunkowych,
  - koniec okresu składania deklaracji VAT 7/VAT 7K,
  - likwidacja załączników do deklaracji,
  - rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK,
  - wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT,
  - zawartość kodów – grupy towarowo – usługowe,
  - raportowanie procedur szczególnych,
  - wiele kodów na jednej fakturze – jak wprowadzać dane do JPK/VDEK, - kiedy wprowadzać dane o transakcjach między podmiotami powiązanymi, - kiedy wprowadzać adnotacje MPP,
  - co w przypadku rozbieżności między kodami po stronie sprzedaży a kupującego, - nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów,
  - zmiany w sankcjach za błędy w JPK,
  - nowe terminy na korygowanie danych zawartych w JPK/VDEK,
  - przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK /VDEK,
  - terminy korygowania ewidencji JPK i VDEK,
  - korygowanie „starych” JPK, - nowy wzór JPK FA (wersja 3).
 3. Faktura do paragonu z NIP - najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz sankcje z tym związane:
  - zmiany w przepisach o fakturowaniu,
  - dla kogo sankcje, - kogo nie dotyka zmiana,
  - jak zaewidencjonować sprzedaż na kasie, która nie ma możliwości wprowadzania numeru NIP podatnika,
  - faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej,
  - przepis przejściowy,
  - rozwiązania praktyczne,
  - paragon z numerem NIP do 450 PLN brutto, a definicja faktury - ułatwienie czy jednak utrudnienie.
 4. Kasy fiskalne w 2020 r. - nowe terminy, nowe rozporządzenie.
 5. Panel dyskusyjny.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska –Adamczyk doradca podatkowy. Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 200 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).