Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Podatki dochodowe w 2020/2021 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Podatki dochodowe w 2020/2021 r.

Program szkolenia :

I. Tarcza - wszystkie ustawy i ich wpływ na przepisy podatkowe.

 1. Opodatkowanie świadczeń z „tarczy” – zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dofinansowanie kosztów działalności, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń, pożyczka i jej umorzenie, subwencja z PFR.
 2. Koszty uzyskania przychodów – wydatki sfinansowane z dotacji, subwencji.
 3. Wydatki, które mogą być pokryte z pożyczki, dofinansowania i subwencji, i ich dokumentowanie.
 4. Umorzenie składek ZUS przedsiębiorcy i pracowników - skutki podatkowe, jaka część wynagrodzenia jest kosztem podatkowym, odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 5. Zmiany w ustawach PIT i CIT:
  - odroczenie terminu wpłaty PIT4,
  - nowe zasady odliczania darowizn,
  - nowe zasady rozliczania straty z działalności gospodarczej za rok 2020,
  - zmiany w terminach składania zeznań i podpisywania sprawozdań,
  - zmiany w zwolnieniach podatkowych (ZFŚS, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zapomogi), - zmiany terminów na sporządzanie dokumentacji TP,
  - zmiany w uldze na „złe długi”,
  - zmiany w terminach składania dokumentu ZAW NR.

II. Czy paragon z NIP jest fakturą i kiedy – najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów.

III. Zmiany wynikające z projektu dotyczącego nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych i jawnych od 01.01.2021 r. lub od 01.05.2021 r. oraz innych zmian w podatkach dochodowych.

 1. Których spółek dotkną zmiany.
 2. Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komandytariuszy – warunki zwolnienia.
 3. Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komplementariusza – warunki zwolnienia.
 4. Wyłączenia z powyższych zwolnień.
 5. Zasady rozliczania straty podatkowej.
 6. Zasady rozliczania spółki nieruchomościowej.
 7. Likwidacja w praktyce ulgi abolicyjnej.
 8. Zwiększenie limitu przychodów dla 9% stawki CIT.
 9. Znaczące zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – zwiększenie limitów, zwiększenie zakresu działalności podmiotów mogących skorzystać z ryczałtu – 15%.
 10. Nałożenie na podmioty o przychodach przekraczających 50 000 000 euro obowiązku sporządzania sprawozdań o strategii podatkowej.

IV. Propozycja wprowadzenia estońskiego CIT – zgodnie z projektem ustawy.

 1. Warunki stosowania „estońskiego” CIT.
 2. Które podmioty będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.
 3. Jakie warunki będą musiały spełnić.
 4. Jaki będzie minimalny wymagany poziom inwestycji.
 5. 4-ro letni okres obowiązywania możliwości korzystania z „estońskiego” CIT. V. Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020 r.

VI. Obowiązkowy Split payment – zmiany od 01.11.2019 – dziennik ustaw 1751/2019 VII. Konsekwencje działania “białej listy” i mechanizmu podzielonej płatności w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od 01.01.2020 r., z uwzględnieniem uchwalonych zmian od 01.07.2020 r. – z mocą od 01.01.2020 r.

 1. Pojęcie transakcji, o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka.
 2. Zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania.
 3. Możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego.
 4. Zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą.
 5. Możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej.
 6. Wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej.
 7. Przepisy przejściowe.

VIII. Ulga za „złe długi” w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 r., zmiany związane z Covid-19.

 1. Zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych.
 2. Warunki stosowania ulgi na „złe długi” u wierzyciela i u dłużnika.
 3. Dokumentowanie ulgi.
 4. Termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.
 5. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym.
 6. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT.
 7. Wpływ ulgi na „złe długi” na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych.

IX. Zmiany w ordynacji podatkowej – od 01.01.2020 r. i od 01.07.2020 r.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska –Adamczyk doradca podatkowy. Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 200 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).