Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Zmiany w podatku VAT w 2021 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zmiany w podatku VAT w 2021 r. - planowane zmiany w zakresie wdrożenia SLIM VAT 2

Program szkolenia :

 1. Faktury w 2021 r. w praktyce:
  - faktury korygujące:
  - faktury „in minus” po staremu do końca roku,
  - nowe zasady stosowania korekt „in minus” w podatku należnym i naliczonym,
  - faktury „in plus” – nowe regulacje,
  - bilety i dowody opłaty za przejazd autostradą
  - obecne regulacje, planowane zmiany,
  - koncepcja zbiorczych raportów zakupionych biletów i opłat za autostrady,
  - zbiorcze faktury korygujące,
  - kolejne zmiany w korektach i duplikatach,
  - planowane zmiany w zakresie faktur ustrukturyzowanych.
 2. Faktura do paragonu z NIP - najnowsze objaśnienia podatkowe i stanowisko Ministerstwa Finansów, kolejne zmiany w zakresie raportowania.
 3. Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane - podsumowanie zmian i omówienie kolejnych zmian z perspektywy ich wykazywania w VDEK od 01.10.2020 r., 01.01.2021 r. 01.07.2021 r.
 4. SLIM VAT - zmiany upraszczające rozliczenie podatku VAT od 01.01.2021 r.: - zmiana wartości małych prezentów,
  - wprowadzenie możliwości ujednolicenia systemu przeliczania waluty z faktury,
  - wydłużenie okresu na dokonanie eksportu przy zaliczce do 6 miesięcy,
  - zmiany w zasadach wydawania WIS,
  - wydłużenie prawa do odliczenia VAT naliczonego do 3 miesięcy,
  - prawo do odliczenia VAT z usługi noclegowej będącej przedmiotem refaktury, - zmiany porządkujące w obszarze „białej listy”,
  - zmiana wyłączenia z rozliczenia kwartalnego usług budowlanych (załącznik nr 15),
  - zmiany w kodach CN dla paliw,
  - doprecyzowanie wartości transakcji objętych obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności, - doprecyzowanie przepisów dotyczących płatności z zastosowaniem metody split payment, - zmiany w zakresie dostaw towarów objętych obowiązkiem posiadania statusu VAT czynnego-art.113 - zmiana brzmienia załącznika nr 15.
 5. Zmiany w zakresie ewidencji VDEK - najważniejsze zagadnienia i najnowsze wyjaśnienia:
  - zmiany w ewidencji VAT, w oznaczeniach GTU, w stosowaniu oznaczeń procedur,
  - zmiany w deklaracjach,
  - rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK.
 6. Projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym ewidencji VAT:
  - zmiany w raportowaniu faktur uproszczonych, - zasady stosowania GTU (01,03,06,08,09,10,12) - zmiany w zakresie stosowania procedur ( TP, MPP), - zmiany dotyczące dokumentów zbiorczych.
 7. Kasy fiskalne w 2021 r. - nowe terminy, nowe rozporządzenie, przesunięcia terminów, najnowsze interpretacje (stacjonarna placówka gastronomiczna, NZOZ, doradztwo podatkowe).
 8. Pakiet e-commerce -planowane zmiany w zakresie obrotu zagranicznego z perspektywy podatku VAT:
  - nowe pojęcia w ustawie VAT: TBE, OSS, IOSS, SOTI, WSTO,
  - zmiany zasad opodatkowania przesyłek unijnych i poza unijnych,
  - zmiany w sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju – WSTO,
  - zmiany w przepisach regulujących miejsce dostawy towarów, - zmiany w zasadach opodatkowania świadczenia niektórych usług, - kolejne zmiany w zakresie fakturowania, - nowe ewidencje elektroniczne, - przepisy przejściowe.
 9. Pakiet SLIM VAT 2 – planowane zmiany:
  - zmiany w fakturowaniu,
  - zmiany w oznaczaniu sprzedaży nieruchomości w VAT,
  - ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej, - pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług,
  - uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT, - wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.
 10. Najważniejsze orzeczenia TSUE i polskich sądów z perspektywy podatku VAT
 11. Panel dyskusyjny.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska –Adamczyk doradca podatkowy. Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 220 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).