Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w 2021 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w 2021 r. - zasady tworzenia i wydatkowania środków z Funduszu w zakładzie pracy

Program szkolenia :

 1. Zasady tworzenie i korygowania ZFŚS - wysokość odpisów w 2021 r
 2. Wypłata świadczenia urlopowego zamiast tworzenia Funduszu – możliwości, procedury prawne, konsekwencje finansowe.
  - kto musi, a kto może tworzyć ZFŚS - możliwości dobrowolnego kształtowania odpisu na ZFŚS,
  - spełnienie warunków umożliwiających wybór pomiędzy Funduszem, a świadczeniem urlopowym,
  - zasady wypłaty świadczenia urlopowego (aspekt podatkowy i ubezpieczeniowy),
  - możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego,
  - możliwości pracodawcy w zakresie całkowitej rezygnacji z wypłaty świadczenia urlopowego.
 3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
  - osoby uprawnione do korzystania z Funduszu – definicja członków rodzin aktualnych oraz byłych pracowników (odpisy, weryfikacja wykazów emerytów, zakres uprawnień do korzystania z funduszu),
  - uprawnienia do korzystania z funduszu dla pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich,
  - objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu, na które nie ma przewidzianego odpisu.
 4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:
  - zakres działalności socjalnej wymieniony w ustawie i jej wpływ na cele realizowane przez pracodawcę,
  - na jakie cele indywidualne mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
  - na jakie cele zbiorowe mogą być przeznaczone środki ZFŚS bez uwzględnienia kryterium dochodowego,
  - cele mieszkaniowe finansowane z ZFŚS (oprocentowanie pożyczki, skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty, możliwości zabezpieczenia straty z tytułu niespłacanej pożyczki przez pracownika, umowa pożyczki – niezbędne elementy).
 5. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS:
  - ochrona danych osobowych, a badanie sytuacji społeczno-ekonomicznej,
  - zgoda pracownika na przetwarzanie danych w kontekście Funduszu,
  - zaświadczenia, czy oświadczenia o dochodach,
  - przechowywanie dokumentacji związanej z Funduszem,
  - badanie sytuacji życiowej w kontekście orzecznictwa sądów,
  - świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+, oraz inne świadczenia pieniężne, alimenty, stypendia, dopłaty do hektara.
 6. Komisja socjalna – jako organ opiniodawczy:
  - skład i zasady tworzenia komisji socjalnych,
  - uprawnienia członków komisji socjalnej,
  - odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie środkami.
 7. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS w 2021 r.:
  - świadczenia o charakterze indywidualnym (np. dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie pod nazwą "wczasy pod gruszą", paczki dla pracowników, bony towarowe, bilety i karnety dla pracowników, zapomogi, wyprawki szkolne, świadczenia dla emerytów i rencistów, dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych, wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników,
  - dokonywanie spłaty pożyczki udzielonej z Funduszu z wynagrodzenia za pracę, a regulacje prawne,
  - zapomogi z ZFŚS oraz zapomogi losowe z różnych źródeł finansowania - niezbędne procedury.
 8. Interpretacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wypłat z ZFŚS.
 9. Pozostałe zagadnienia prawne związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych:
  - przejście całości lub część zakładu na innego pracodawcę,
  - środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę (wysokość przekazywanych środków, termin na przekazanie środków), - procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do regulaminu ZFŚS.
 10. Dokonywanie potrąceń egzekucyjnych ze świadczeń z ZFŚS:
  - stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  - elementy niezbędne w ramach zajęcia od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) w kontekście wypłat z Funduszu.
 11. Pytania i odpowiedzi.

Zajęcia metodą wykładu prowadzić będzie Joanna Ruszczak - specjalista ds. kadr i płac. Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 220 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).