Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - ONLINE

  w kontekście płatnika i listy płac
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
  z dnia 7 stycznia 2022 r.
  - zamknięcie roku 2021 – PIT 11, PIT 4R,
  - lista płac w 2022 r. po zmianach Polskiego Ładu

  Miasto termin szkolenia
  online
  18 stycznia 2022 10:00-15:00

    

 • Zasiłki w praktyce w 2022 R. - ONLINE

  - ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki,
  - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Miasto termin szkolenia
  online
  20 stycznia 2022 10:00-14:00

    

 • Polski Ład - ONLINE

  - przegląd wybranych zagadnień podatkowych w PIT, CIT, VAT,
  - składka na ubezpieczenie zdrowotne

  Miasto termin szkolenia
  online
  21 stycznia 2022 10:00-15:00

    

 • Ubezpieczenia społeczne - ONLINE

  Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.
  - zmiana składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu,
  - zmiany w rozliczaniu składek i sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych,
  - zmiany dla przedsiębiorców,

  Miasto termin szkolenia
  online
  25 stycznia 2022 10:00-14:00

    

 • Podatek VAT w 2022 r. - ONLINE

  - zmiany stawek na paliwa i żywność od 1 lutego 2022 r.

  Miasto termin szkolenia
  online
  26 stycznia 2022 10:00-14:30

    

 • Podatek dochodowy od osób prawnych - ONLINE

  - zmiany od 2021 r. i podatkowe zamknięcie roku,
  - zmiany w podatku CIT w związku z Polskim Ładem,

  Miasto termin szkolenia
  online
  3 lutego 2022 10:00-14:30

    

 • Polski Ład w podatku PIT, VAT i CIT - ONLINE

  - zmiany podatkowe związane z obciążeniami przedsiębiorców,
  - zmiany mające cechy korzyści podatkowych,
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 stycznia 2022 r.,

  Miasto termin szkolenia
  online
  4 lutego 2022 10:00-14:30

    

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Zmiany w podatku VAT w 2021 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zmiany w podatku VAT w 2021 r. - pakiet e-commerce od 1 lipca 2021 r., - planowane zmiany w zakresie wdrażania SLIM VAT 2.

Program szkolenia :

 1.  Pakiet e-commerce – zmiany w zakresie obrotu zagranicznego z perspektywy podatku VAT – omówienie zmian na podstawie dyrektywy i projektu zmiany polskiej ustawy o VAT:
  - nowe pojęcia: OSS, IOSS,SOTI, WSTO,
  - zmiany zasad opodatkowania przesyłek unijnych i poza unijnych,
  - zmiany w sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju – WSTO,
  - zmiany w przepisach regulujących miejsce dostawy towarów,
  - likwidacja pojęcia sprzedaży wysyłkowej,
  - zmiany w zasadach opodatkowania świadczenia niektórych usług,
  - kolejne zmiany w zakresie fakturowania,
  - nowe obowiązki rejestracyjne,
  - nowe ewidencje elektroniczne, - przepisy przejściowe.
 2. Pakiet SLIM VAT 2:
  - kolejne zmiany w fakturowaniu (duplikaty,)
  -zmiany w oznaczaniu sprzedaży nieruchomości w VAT - ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej,
  - pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług - uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,
  - wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat,
  - inne drobne zmiany.
 3. Omówienie najważniejszych orzeczeń TSUE i polskich sądów z perspektywy podatku VAT.
 4. Faktury w 2021 r. zgodnie z objaśnieniami MF - faktury korygujące,
  - faktury „in minus” po staremu do końca roku – na jakich warunkach,
  - nowe zasady stosowania korekt „in minus” w podatku należnym i naliczonym, problemy praktyczne,
  - faktury „in plus” – nowe regulacje - bilety i dowody opłaty za przejazd autostradą – obecne regulacje, planowane zmiany,
  - koncepcja zbiorczych raportów zakupionych biletów i opłat za autostrady, - zbiorcze faktury korygujące, - kolejne zmiany w korektach i duplikatach,
  - faktury ustrukturyzowane – planowane zmiany i nowe rozwiązania w zakresie fakturowania.
 5. Faktura do paragonu z NIP – najnowsze objaśnienia podatkowe i stanowisko MF, kolejne zmiany w zakresie raportowania.
 6. Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane, zmiany z perspektywy ich wykazywania w VDEK od 01.10.2020, 01.01.2021, 01.07.2021:
  - zmiany w przepisach o fakturowaniu,
  - dla kogo sankcje, kogo nie dotyka zmiana,
  - jak zaewidencjonować sprzedaż na kasie, która nie ma możliwości wprowadzania numeru NIP podatnika,
  - faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, - przepis przejściowy i rozwiązania praktyczne.
 7. SLIM VAT – zmiany upraszczające rozliczenie podatku VAT od 01.01.2021 r:
  - zmiana wartości małych prezentów,
  - wprowadzenie możliwości ujednolicenia systemu przeliczania waluty z faktury,
  - wydłużenie okresu na dokonanie eksportu przy zaliczce do 6 miesięcy,
  - zmiany w zasadach wydawania WIS,
  - wydłużenie prawa do odliczenia VAT naliczonego do 3 miesięcy,
  - prawo do odliczenia VAT z usługi noclegowej będącej przedmiotem refaktury,
  - zmiany porządkujące w obszarze „białej listy”,
  - zmiana wyłączenia z rozliczenia kwartalnego usług budowlanych (załącznik nr 15),
  - zmiany w kodach CN dla paliw,
  - doprecyzowanie wartości transakcji objętych obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności,
  - doprecyzowanie przepisów dotyczących płatności z zastosowaniem metody split payment,
  - zmiany w zakresie dostaw towarów objętych obowiązkiem posiadania statusu VAT czynnego ( art.113), - zmiana brzmienia załącznika nr 15.
 8. Ewidencja VDEK - najnowsze wyjaśnienia:
  - zmiany w ewidencji VAT, w oznaczeniach GTU, w stosowaniu oznaczeń procedur,
  - zmiany w deklaracjach,
  - rozporządzenie w zakresie zawartości JPK – VDEK, - projekt zmian w rozporządzeniu dot. ewidencji VAT,
  - zmiany w raportowaniu faktur uproszczonych,
  - doprecyzowanie zasad stosowania GTU (01,03,06,08,09,10,12),
  - zmiany w zakresie stosowania procedur ( TP, MPP), - zmiany dotyczące dokumentów zbiorczych.
 9. Kasy fiskalne 2021– nowe terminy, nowe rozporządzenie, najnowsze interpretacje (stacjonarna placówka gastronomiczna, NZOZ, doradztwo podatkowe).

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska –Adamczyk doradca podatkowy. Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 220 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).