Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Polski Ład - ONLINE

  - konsekwencje w podatku PIT, VAT i CIT,
  - zmiany podatkowe związane z obciążeniami przedsiębiorców,
  - zmiany mające cechy korzyści podatkowych

  Miasto termin szkolenia
  online
  25 listopada 2021 10:00-14:30

    

 • Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa od 17 grudnia 2021 r.

  - nowa dokumentacja i obowiązki pracodawcy, - ochrona sygnalistów,

  Miasto termin szkolenia
  online
  2 grudnia 2021 10:00-14:00

    

 • Zasiłki w praktyce - ONLINE

   - ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki,
  - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Miasto termin szkolenia
  online
  8 grudnia 2021 10:00-14:00

    

 • POLSKI ŁAD - ONLINE

  - konsekwencje w podatku PIT z perspektywy płatnika podatku od wynagrodzeń, - pakiet zmian w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach

  Miasto termin szkolenia
  online
  20 grudnia 2021 10:00-15:00

    

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Zmiany w podatku VAT w 2021/2022 r. - ONLINE

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zmiany w podatku VAT w 2021/2022 r.
- pakiet e-commerce od 1 lipca 2021 r.,
- zmiany w SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.
- Polski Ład – planowane zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2022 r.,

Program szkolenia :

 1. Zmiany od 1 lipca 2021 r. w kodowaniu GTU oraz w kodowaniu rodzajów transakcji :
  - doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe,
  - zmiana brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03”- oleje opałowe,
  - zmiany podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
  - nowe elementy dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy,
  - dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
  - poszerzenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części, - przypisanie usługom o charakterze niematerialnym konkretnych symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
  - wyłączenie wprost oznaczeń kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,
  - zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
  - rezygnacja w zakresie oznaczenia „MPP” - mechanizm podzielonej płatności.
 2. Zmiany od 1 lipca 2021 r. w zakresie oznaczeń dowodów księgowych:
  - nowe przypadki wystawiania dokumentów wewnętrznych „WEW” m. in. korekt in-minus zmniejszająca podatek naliczony,
  - faktura do paragonu a faktura uproszczona – sposób wykazania w JPK_VAT.
 3. Wprowadzony od 1 lipca 2021 r. system rozliczeń w ramach e-commerce:
  - wprowadzenie pojęcia WSTO i usunięcie pojęcia sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju - sprzedaż B2C w ramach sklepów internetowych - zmiana MOSS na OSS i określenie czynności jakie można rozliczać w ramach tej szczególnej procedury,
  - procedura szczególna IOSS – kogo będzie w praktyce dotyczyć,
  - alternatywy dla stosowania procedur szczególnych OSS i IOSS,
  - szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku w tytułu importu towarów – USZ.
 4. Wystawianie faktur do paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.
 5. Wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.
 6. Zmiany w SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.:
  - zmiany w fakturowaniu-likwidacja instytucji wystawiania duplikatu faktury, mniej oznaczeń na fakturach zaliczkowych, wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed transakcją, uproszczenie faktur korygujących, wprowadzenie zbiorczej korekty niektórych transakcji, bilety jako faktury (brak limitu kilometrów dla biletów traktowanych jak faktury).
  - określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług,
  - oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym,
  - uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.,
  - możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy,
  - zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe),
  - zmiany w zakresie prawa do skorzystania z ulgi za złe długi - wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów,
  - wprowadzenie możliwości wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.
 7. VAT po zmianach w ramach pakietu SLIM VAT 1 wprowadzonego od 1 stycznia 2021 r.:
  - nowe zasady korygowania podatku należnego:
  - korekta in minus - zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg transakcji,
  - korekta in plus - doprecyzowanie zasady rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus), wprowadzenie przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę,
  - odliczenie podatku naliczonego - nowe zasady,
  - modyfikacja przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych,
  - rozliczenie zaliczek w eksporcie, - nieodpłatne przekazanie towarów – nowy limit dla prezentów o małej wartości.
 8. Zmiany w zasadach dokumentowania dostaw WDT wynikające z prawa unijnego.
 9. Polski Ład – planowane zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2022 r.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Sobiesław Szefer, doradca podatkowy. Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 220 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
online  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).