Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - ONLINE

  w kontekście płatnika i listy płac
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
  z dnia 7 stycznia 2022 r.
  - zamknięcie roku 2021 – PIT 11, PIT 4R,
  - lista płac w 2022 r. po zmianach Polskiego Ładu

  Miasto termin szkolenia
  online
  18 stycznia 2022 10:00-15:00

    

 • Zasiłki w praktyce w 2022 R. - ONLINE

  - ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki,
  - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Miasto termin szkolenia
  online
  20 stycznia 2022 10:00-14:00

    

 • Polski Ład - ONLINE

  - przegląd wybranych zagadnień podatkowych w PIT, CIT, VAT,
  - składka na ubezpieczenie zdrowotne

  Miasto termin szkolenia
  online
  21 stycznia 2022 10:00-15:00

    

 • Ubezpieczenia społeczne - ONLINE

  Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.
  - zmiana składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu,
  - zmiany w rozliczaniu składek i sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych,
  - zmiany dla przedsiębiorców,

  Miasto termin szkolenia
  online
  25 stycznia 2022 10:00-14:00

    

 • Podatek VAT w 2022 r. - ONLINE

  - zmiany stawek na paliwa i żywność od 1 lutego 2022 r.

  Miasto termin szkolenia
  online
  26 stycznia 2022 10:00-14:30

    

 • Podatek dochodowy od osób prawnych - ONLINE

  - zmiany od 2021 r. i podatkowe zamknięcie roku,
  - zmiany w podatku CIT w związku z Polskim Ładem,

  Miasto termin szkolenia
  online
  3 lutego 2022 10:00-14:30

    

 • Polski Ład w podatku PIT, VAT i CIT - ONLINE

  - zmiany podatkowe związane z obciążeniami przedsiębiorców,
  - zmiany mające cechy korzyści podatkowych,
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 stycznia 2022 r.,

  Miasto termin szkolenia
  online
  4 lutego 2022 10:00-14:30

    

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa od 17 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa od 17 grudnia 2021 r. - nowa dokumentacja i obowiązki pracodawcy, - ochrona sygnalistów,

Program szkolenia :

 1. Dyrektywa (UE) 2019/1937 i jej znaczenie w prawodawstwie krajowym i unijnym.
 2. Polska ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – i jej wejście w życie do16 grudnia 2021 r.
 3. Definicja sygnalisty.
 4. Zakres podmiotowy przepisów - kto tak naprawdę może być sygnalistą.
 5. Zapewnienie gwarancji przewidzianych w przepisach, poufność, anonimowość.
 6. Czerpanie z doświadczeń innych regulacji prawnych w zakresie wdrażania poufności i anonimowości – kodeks pracy, AML.
 7. Organizacja wewnątrz jednostki, zagadnienia formalne i praktyczne.
 8. Potencjalne niebezpieczeństwa i sposoby ich uniknięcia.
 9. Praktyczne niebezpieczeństwa związane z ujęciem danych na elektronicznych nośnikach oraz w przypadku przekazywania danych z uwzględnieniem dostępu do internetu.
 10. Obowiązki względem sygnalistów - inne ważne praktyczne zagadnienia.
 11. Pozostałe obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów.
 12. Obowiązki informacyjne adresowane do pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie innych stosunków prawnych.
 13. Nowe dokumenty, które należy wytworzyć i jakie informacje muszą się w nich znajdować.
 14. Kanały przyjmowania zgłoszeń w zakresie nieprawidłowości.
 15. Procedura wyznaczenie bezstronnej osoby.
 16. Procedura potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – zagadnienie anonimowości.
 17. Analiza wewnętrzna zgłoszenia.
 18. Podejmowanie działań następczych.
 19. Specyfika podejmowania działań następczych w odniesieniu do zgłoszeń anonimowych.
 20. Czym jest „rozsądny” termin, wyznaczenie terminu na przekazanie informacji zwrotnych.
 21. Obowiązek informacyjny po okresie wdrożenia.
 22. Jakie elementy poza dokumentacją powinien zapewnić pracodawca.
 23. Obowiązki z zakresu RODO w kontekście omawianej tematyki.
 24. Zakaz działań odwetowych - jak należy rozumieć pojęcie odwetu.
 25. Niedopuszczalne działania odwetowe – przykłady.
 26. Kary i środki karne.
 27. Pytania i dyskusja.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie radca prawny Łukasz Pietruk. Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 220 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).