Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - ONLINE

  w kontekście płatnika i listy płac
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
  z dnia 7 stycznia 2022 r.
  - zamknięcie roku 2021 – PIT 11, PIT 4R,
  - lista płac w 2022 r. po zmianach Polskiego Ładu

  Miasto termin szkolenia
  online
  18 stycznia 2022 10:00-15:00

    

 • Zasiłki w praktyce w 2022 R. - ONLINE

  - ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki,
  - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Miasto termin szkolenia
  online
  20 stycznia 2022 10:00-14:00

    

 • Polski Ład - ONLINE

  - przegląd wybranych zagadnień podatkowych w PIT, CIT, VAT,
  - składka na ubezpieczenie zdrowotne

  Miasto termin szkolenia
  online
  21 stycznia 2022 10:00-15:00

    

 • Ubezpieczenia społeczne - ONLINE

  Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.
  - zmiana składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu,
  - zmiany w rozliczaniu składek i sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych,
  - zmiany dla przedsiębiorców,

  Miasto termin szkolenia
  online
  25 stycznia 2022 10:00-14:00

    

 • Podatek VAT w 2022 r. - ONLINE

  - zmiany stawek na paliwa i żywność od 1 lutego 2022 r.

  Miasto termin szkolenia
  online
  26 stycznia 2022 10:00-14:30

    

 • Podatek dochodowy od osób prawnych - ONLINE

  - zmiany od 2021 r. i podatkowe zamknięcie roku,
  - zmiany w podatku CIT w związku z Polskim Ładem,

  Miasto termin szkolenia
  online
  3 lutego 2022 10:00-14:30

    

 • Polski Ład w podatku PIT, VAT i CIT - ONLINE

  - zmiany podatkowe związane z obciążeniami przedsiębiorców,
  - zmiany mające cechy korzyści podatkowych,
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 stycznia 2022 r.,

  Miasto termin szkolenia
  online
  4 lutego 2022 10:00-14:30

    

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • ZASIŁKI W PRAKTYCE W 2022 R. - ONLINE

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zasiłki w praktyce w 2022 r.
- ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu ch

Program szkolenia :

I. Ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego od 1 stycznia 2022 r. - ustawa z 24.06.2021 r. (Dz.U. poz. 1621) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą zmiany:
- w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków,
- w badaniu okresu zasiłkowego,
- w wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu - w ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
- ujednolicenie zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”,
- przepisy przejściowe.

II. Świadczenia pieniężne w czasie epidemii na podstawie przepisów COVID-19 dla osób:
- na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,.
- poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych,
- zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
- zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
- opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (zastosowanie zasad ogólnych),
- wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
- ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów o COVID-19,
- ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego,
- praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń, - dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

III. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne:

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  - okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  - przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  - kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  - wysokość świadczeń chorobowych,
  - okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie wliczanie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  - zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 2. Zaświadczenia lekarskie:
  - wystawianie przez lekarza e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  - przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
  - obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  - zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 3. Uprawnienia rodzicielskie:
  - zasiłek macierzyński:
  - za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
  - za okres urlopu rodzicielskiego,
  - przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
  - zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka oraz w sytuacji, kiedy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  - różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
  - zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
  - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
  - ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu lub w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
  - wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
  - dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
  - dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku i wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA.
  - za okres urlopu ojcowskiego.
 4. Zasiłki opiekuńcze:
  - zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach (60 dni):
  - prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość, - dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
  - dodatkowy zasiłek opiekuńczy (56 dni):
  - ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  - dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  - wysokość zasiłku,
  - zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
  - podstawa wymiaru – okres z którego jest ustalana, definicja i składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  - wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
  - zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  - składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
  - zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
  - składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
  - umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
  - zaliczkowa wypłata składnika,
  - niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
  - zmiana wymiaru czasu pracy,
  - minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku oraz ponowne ustalanie podstawy.

Zajęcia metodą wykładu prowadzić będzie Elżbieta Fijor – specjalista w zakresie zasiłków i ubezpieczeń społecznych, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS.

Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty ukończenia w formacie pdf.
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 280 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

 

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070
Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).