Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Zasiłki w praktyce w 2022 r. - ONLINE

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zasiłki w praktyce w 2022 r.
- ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki,
- planowane zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

Program szkolenia :

I.

 1. Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich na podstawie projektu z dnia 25 lipca 2022 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
 2. Nowe zasady w zakresie:
  - składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski, - wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  - wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego (ich okresy i części),
  - postępowania w okresie przejściowym.

II. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zmiany w zakresie:
- ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
- ustalania okresu zasiłkowego,
- wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
- ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
- ujednolicenie zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”,
- przepisu przejściowego..

III. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne:

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  - okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  - przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  - kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  - wysokość świadczeń chorobowych,
  - okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie wliczanie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  - zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 2. Zaświadczenia lekarskie:
  - wystawianie przez lekarza e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  - przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek, - obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  - zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 3. Uprawnienia rodzicielskie: - zasiłek macierzyński:
  - za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
  - za okres urlopu rodzicielskiego,
  - przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
  - zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka oraz w sytuacji, kiedy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  - różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
  - zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
  - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
  - ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu lub w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
  - wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
  - dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
  - dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku i wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA.
  - za okres urlopu ojcowskiego.
 4. Zasiłki opiekuńcze:
  - zasiłek opiekuńczy (60 dni):
  - prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
  - dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
  - zasiłek opiekuńczy (56 dni):
  - ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  - dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  - wysokość zasiłku,
  - zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
  - podstawa wymiaru – okres z którego jest ustalana, definicja i składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  - wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
  - zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  - składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
  - zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
  - składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
  - umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
  - zaliczkowa wypłata składnika,
  - niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
  - zmiana wymiaru czasu pracy,
  - minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku oraz ponowne ustalanie podstawy.

IV. Świadczenia pieniężne w związku z COVID-19 z uwzględnieniem § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
- wybrane zagadnienia.

Zajęcia metodą wykładu prowadzić będzie Elżbieta Fijor – specjalista w zakresie zasiłków i ubezpieczeń społecznych, wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 280 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

Do zgłoszonych uczestników szkolenia wyślemy krótki materiał informacyjny o tym, jak w prosty sposób dołączyć do szkolenia-webinarium. W dniu szkolenia prześlemy do Państwa e-mailem materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i link do szkolenia.

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070

Uwaga!
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w przepisach.

Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
on-line  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).