Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych - ONLINE

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Podatek dochodowy od osób prawnych
- podatkowe zamknięcie roku 2022,
- zmiany w 2023 r.

Program szkolenia :

 1. Zmiany w podatku CIT wynikające z uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych:
  - modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku,
  - zmiany w zakresie zaliczania składek ZUS za pracowników w koszty pracodawcy,
  - uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie,
  - zmiany przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych,
  - zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych - rozliczenie za rok 2022 i w roku 2023,
  - zmiany w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami z „rajów podatkowych”,
  - zmiany w przepisach o uldze na złe długi w CIT,
  - zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków,
  - zmiany w przepisach dotyczących obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Zamknięcie roku 2022 w podatku CIT:
  - jakie deklaracje i informacje trzeba złożyć za zamykany rok podatkowy,
  - sposób podziału przychodów na zyski kapitałowe i przychody z innych źródeł, i ich ujęcie w CIT-8,
  - moment rozpoznania przychodu w CIT i właściwe przypisanie go do danego roku podatkowego – przykłady praktyczne.
  - „podkładki księgowe” na gruncie CIT i PIT – czym są i dlaczego podnoszą poziom bezpieczeństwa podatkowego (umowy z kontrahentami, oświadczenia, korespondencja handlowa i mailowa, opisywanie faktur, klauzule umowne, raporty z wykonanych prac, regulaminy wewnątrzfirmowe, oświadczenia pracowników, dokumenty delegacyjne, umowy z pracownikami, B2B, zdjęcia, pdf-y, nagrania video i wpływ ich treści na skutki podatkowe),
  - przychody i koszty podatkowe na przełomie roku - studium przypadków,
  - wykorzystanie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym, przeterminowane należności w zamykanym roku podatkowym i praktyczne zastosowanie ulgi na złe długi w CIT i PIT (zasady wypełnienia nowych rubryk w zeznaniach rocznych i załączniki CIT-WZ i PIT-WZ),
  - rozliczenie straty z lat ubiegłych – różne warianty,
  - korekty przychodów i kosztów podatkowych, a zamknięcie roku - kiedy korekta jest konieczna,
  - przyjmowanie płatności od konsumentów (transakcje powyżej 20.000 zł)
  i wirtualny przychód - „zatrudnianie na czarno” – skutki podatkowe
  od 2022 r. (wirtualny przychód, brak KUP, zapłata wszystkich składek),
  - dlaczego określone wydatki nie mogą stanowić kosztów podatkowych, (nieracjonalność kosztu, brak udokumentowania, zapłata gotówką przy transakcjach na ponad 8000 zł od 2024 r., zapłata na konto spoza białej listy VAT, brak zastosowania MMP, katalog NKUP w ustawie),
  - jak zaplanować imprezy dla kontrahentów, szkolenia produktowe itp, aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów podatkowych, czy po stronie uczestników powstanie przychód, (rola programu imprezy, zaproszeń, korespondencji mailowej itd.) - przykładowy regulamin użytkowania samochodu przez pracowników i zleceniobiorców zapobiegający utracie prawa do pełnego odliczenia VAT oraz zaliczenia wydatków eksploatacyjnych do kosztów podatkowych w całości.
 3. Podatek Estoński (EC) – ciekawe rozwiązanie na trudne czasy:
  - kto może skorzystać z tego rozwiązania,
  - warunki jakie należy spełnić by móc skorzystać z EC,
  - czynności podlegające i nie podlegające opodatkowaniu w tym podatku,
  - ułatwienia w prowadzeniu ewidencji w EC w stosunku do CIT,
  - porównanie opodatkowania EC i CIT- czy EC jest rozwiązaniem na czasy dużej inflacji.

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Sobiesław Szefer, doradca podatkowy. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 300 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

Do zgłoszonych uczestników szkolenia wyślemy krótki materiał informacyjny o tym, jak w prosty sposób dołączyć do szkolenia-webinarium. W dniu szkolenia prześlemy do Państwa e-mailem materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i link do szkolenia.

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070

Uwaga!
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w przepisach.

Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
online  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).