Poniżej znajdą Państwo informacje na temat

proponowanych szkoleń, miejsc i terminów ich realizacji

 • Przegląd zmian podatkowych w roku 2023 - ONLINE

   - uchwalone i planowane zmiany na rok 2024,
  - KSeF w praktyce - przygotowanie do wdrożenia.

  Miasto termin szkolenia
  online
  14 lutego 2024 10:00-14:30


  Wykładowca: Anna Kędzierska - Adamczyk

 • Podatek dochodowy od osób prawnych - ONLINE

  - podatkowe zamknięcie roku 2023,
  - zmiany w 2024 r.

  Miasto termin szkolenia
  online
  16 lutego 2024 10:00-14:00


  Wykładowca: Sobiesław Szefer

 • Lista płac w praktyce w 2024 r. - ONLINE

  w kontekście podatkowym i ubezpieczeniowym,
  zmiany w wynagrodzeniach i składkach w 2024 r.,

  Miasto termin szkolenia
  online
  21 lutego 2024 10:00-14:30


  Wykładowca: Anna Kędzierska - Adamczyk

 • Prawo pracy w praktyce - ONLINE

  z uwzględnieniem najnowszych zmian, nowe stanowiska Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

  Miasto termin szkolenia
  online
  23 lutego 2024 10:00-14:00


  Wykładowca: Przemysław Pogłódek

 • Zasiłki w 2024 r. w praktyce - ONLINE

  - ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki,
  - zmiany w uprawnieniach rodzicielskich i zasadach w zakresie ustalania prawa i wypłaty zasiłków macierzyńskich,
  - zmiany interpretacji przepisów dotyczących podstawy wymiaru świadczeń

  Miasto termin szkolenia
  online
  5 marca 2024 10:00-14:30


  Wykładowca: Alina Ćwiklińska

 • Prawo pracy i czas pracy w praktyce

  z uwzględnieniem najnowszych zmian, nowe stanowiska Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

  Miasto termin szkolenia
  Cieszyn
  8 marca 2024 9:00


  Wykładowca: Przemysław Pogłódek

 • Prawo pracy i czas pracy w praktyce

  z uwzględnieniem najnowszych zmian, nowe stanowiska Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

  Miasto termin szkolenia
  Bielsko-Biała
  15 marca 2024 9:00


  Wykładowca: Przemysław Pogłódek

 • Prawo pracy i czas pracy w praktyce - ONLINE

  z uwzględnieniem najnowszych zmian, nowe stanowiska Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

  Miasto termin szkolenia
  online
  22 marca 2024 10:00-14:00


  Wykładowca: Przemysław Pogłódek

Newsletter bądź na bieżąco

Poniżej znajdziesz krótki formularz do wypełnienia.

Zapisując się do newslettera będziecie Państwo

otrzymywać jedyne najważniejsze informacje.

* * * * *
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Zasiłki w praktyce w 2023 r. - ONLINE

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Zasiłki w praktyce w 2023 r.
- ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki,
- zmiany w uprawnieniach rodzicielskich i zasadach w zakresie ustalania prawa i wypłaty zasiłków macierzyńskich obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r.,
- zmiany interpretacji przepisów dotyczących podstawy wymiaru świadczeń.

Program szkolenia :

I. ZASIŁKI CHOROBOWE.

 1. Nabywanie prawa do zasiłku chorobowego.
 2. Okresy wyczekiwania na wynagrodzenie za czas choroby oraz na zasiłek chorobowy.
 3. Co zaliczamy do okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy.
 4. Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia.
 5. Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku chorobowego
 6. Wysokość zasiłków chorobowych od stycznia 2022 r.
 7. Zliczanie okresów zasiłkowych
 8. Okres wypłaty zasiłku chorobowego w tym po ustaniu tytułu ubezpieczenia.
 9. Obowiązki płatnika składek w przypadku choroby osoby po ustaniu zatrudnienia
 10. Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich od pracy.
 11. Okres zasiłkowy w okresie trwania zatrudnienia.
 12. Zasiek chorobowy, a urlop na poratowanie zdrowia.
 13. Dokumentowanie prawa o zasiłku chorobowego.

II. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW.

 1. Wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania.
 2. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków z krótszego okresu.
 3. Postępowanie w przypadku nie osiągnięcia wynagrodzenia za pełny miesiąc.
 4. Podstawa wymiaru zasiłków w kontekście zmian do Kodeksu pracy.
 5. Przekroczenie górnego pułapu składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
 6. Wyłączanie miesięcy z podstawy wymiaru zasiłków.
 7. Składniki wynagrodzenie których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków.
 8. Premie i inne składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków - premie miesięczne regulaminowe i uznaniowe, premie kwartalne, premie roczne.
 9. Zamiana premii np. z kwartalnych na miesięczne i odwrotnie.
 10. Wpływ minimalnego wynagrodzenie za pracę na podstawę wymiaru zasiłków od stycznia 2023 r. i od lipca 2023 r.
 11. Zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków.
 12. Składniki przyznane do określonego terminu.
 13. Składniki wypłacone zaliczkowo, a podstawa wymiaru zasiłków.
 14. Zaprzestanie wypłaty danego składnika.

III. ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM I URLOPIE RODZICIELSKIM.

 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego na podstawie Kodeksu pracy.
 2. Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez krótszy okres.
 3. Wypłata zasiłku macierzyńskiego innemu członkowi najbliższej rodziny. P
 4. Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego.
 5. Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego.
 6. Praca na urlopie macierzyńskim u innego pracodawcy.
 7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
 8. Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie.
 9. Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej.

IV. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI NA URLOPIE RODZICIELSKIM.

 1. Składanie wniosków o urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński.
 2. Dzielenie urlopu rodzicielskiego na części.
 3. Urlop rodzicielski zastrzeżony wyłącznie dla jednego rodzica.
 4. Zasiłki macierzyńskie w wysokości 70% i w wysokości 81,5%.
 5. Uprawnienia dla pracowników, którzy w dniu 2 sierpnia 2022 r. przebywali na urlopie rodzicielskim lub byli do niego uprawnieni.
 6. Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego dla pracowników, którzy w dniu wejścia w życie ustawy przebywali na urlopie rodzicielskim.
 7. Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego dla pracowników, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z 9 marca 2023 r. złożyli wnioski o urlop rodzicielski ale nie rozpoczęli z niego korzystać.

V. URLOPY OJCOWSKIE.

 1. Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim.
 2. Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim dla dzieci urodzonych do 25 kwietnia 2023 r. oraz urodzonych od 26 kwietnia 2023 r.
 3. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
 4. Wysokość zasiłku macierzyńskiego.

VI. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE.

 1. Składanie wniosków o świadczenie rehabilitacyjne.
 2. Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.
 3. Podstawa do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.
 4. Utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
 5. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.

VII. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY.

 1. Prawo do zasiłku opiekuńczego.
 2. Prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18.
 3. Zasiłek opiekuńczy nad chorym dzieckiem do 14 roku życia i chorym dzieckiem do 18 roku życia.
 4. Zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny powyżej 14 roku życia oraz niepełnosprawnym do 18 roku życia.
 5. Wysokość zasiłku opiekuńczego.
 6. Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego.
 7. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

Zajęcia metodą wykładu prowadzić będzie Alina Ćwiklińska – specjalista z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433. Koszt szkolenia-webinarium to 300 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.

Do zgłoszonych uczestników szkolenia wyślemy krótki materiał informacyjny o tym, jak w prosty sposób dołączyć do szkolenia-webinarium. W dniu szkolenia prześlemy do Państwa e-mailem materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i link do szkolenia.

 • wysyłając e-maila z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres szkolenia@ekspres.info
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 81 70 433 
  lub faksem 33 81 90 070

Uwaga!
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w przepisach.

Miejsce szkolenia opis szkolenia .pdf karta zgłoszenia
online  pobierz  pobierz

 

Zapisz się na szkolenie wysyłając e-mail

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, wszystkie pola muszą zostać wypełnione.*
Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy na podanego maila.

* * * * * *
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (regulamin).